kasetony reklamowe

Kasetony reklamowe są jedną spośród najtańszych reklam świetlnych na rynku.Kasetony reklamowe występują do wnętrza wielu formach przestrzennych: jednostronne (montowane jednocześnie aż do ściany) oraz dwustronne (montowane prostopadle aż do ściany), podwieszane, semaforowe, zamontowane na konstrukcji nośnej. Kasetony reklamowe za pośrednictwem swojej prostocie oraz co więcej atrakcyjności wizualnej są wspaniałą formą reklamy świetlnej.

Comments are closed